Concerts at Izzy Young's Foklore Centrum in Stockholm

Foto David Gahr

Robbie Horlick (Book Club)
Fredag 13 april 2018 kl.19.00 100kr
Folksy songwriter Robbie Horlick leads the indie-folk group Book Club, based in Atlanta, USA. Blending influences like Cash, Petty, Dylan and Reed, with a pop/americana/indie spin, Horlick's songs and voice harken to a time of classic folk songs, but keep an eye on the future, telling honest tales of life, love, heartache, and hope. Robbie’s debut appearance at the Folklore Centrum in 2016 was a sheer delight so we are very excited about his return.

Färdknäppens Husband
Torsdag 19 april 2018 kl.19.00 100kr
Husbandet framför sånger med mening.
Vi sjunger om frihet, solidaritet och människors liv. Vi ger
ord och ton åt bland annat Vysotskij, Victor Jara,
Theodorakis, Mikael Wiehe med flera svenska tonsättare
och diktare. Vi framför också egen text och musik. Vi spelar
flera olika instrument, bl.a. gitarr, kontrabas, balalaika,
bouzouki och fiol. Husbandet består av Per Demérus, Anders
Gustafson och Heike Gustafson. Vi bor i samma kollektivhus och bildade vår grupp 2008.